Gửi đăng ký

ĐĂNG KÝ THAM GIA TEST AFFILIATE 

Chương trình test Affliate sẽ áp dụng cho những bạn đã đăng ký tham gia khóa học Remarketing khách hàng cũ tại Noti Education.

Tạo thông tin thanh toán

Thông tin đăng ký của bạn là:
Họ tên:
!::name::!
Email:
!::email::!
Phone:
!::phone::!
Mã Affiliate:
!::phone::!
Link Affiliate của bạn là: 
- Hệ thống chỉ tính hoa hồng cho những khách hàng mới hoàn toàn trên hệ thống. Những khách hàng đã từng có tài khoản trên noti.education, giapducthang.com hoặc đăng ký trong hệ thống bot trong shopinmessenger đều không được ghi nhận hoa hồng.

- Mã giới thiệu của bạn được mặc định là !::phone::! có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

- Cookie: 30 ngày.

- Phương thức: Last click
Chính sách Affiliate:
Hoa hồng:
- Mình test hệ thống Affiliate mới nên để mặc định là 40% chỉ áp dụng với những bạn đã đăng ký khóa học.

- Những publisher bên ngoài muốn tham gia chương trình này vui lòng liên hệ admin để mở đăng ký.
https://noti.education/khoa-hoc-rmkt-kh-cu?ref=!::phone::!
copy