Thông tin chuyển khoản

Đăng ký thành công !

Họ tên: !::name::!
Số điện thoại: !::phone::!
Số lượng đăng ký: !::slot::!
Link Facebook ( 1 ): !::linkfb1::!
Link Facebook ( 2 ) nếu có: !::linkfb2::!

Thông tin đăng ký

Chi phí 

- Đăng ký 1 người: 5.000.000đ / người.
- Đăng ký 2 người còn: 4.000.000đ / người

- Dự kiến 24-25/09/2022

Thời gian.

Copy STK

Chuyển khoản xong vui lòng nhắn tin cho Admin để được xác nhận !

TECHCOMBANK

Số tài khoản: 93.8633.6886

Chủ tài khoản: Giáp Đức Thắng

Nội dung: FB-TIKTOK + SĐT

Gửi thông tin

Đăng ký 1 lost
Đăng ký 2 slot

Đăng ký tham gia Khóa học về Branding & Performance Marketing tại đây

Chuyển khoản xong vui lòng nhắn tin cho Admin để được xác nhận !

Vietcombank

Số tài khoản: 68.33.999.999

Chủ tài khoản: Giáp Đức Thắng

Nội dung: BRANDING + SĐT

Thông tin chuyển khoản

Copy STK

- Học phí: 12.000.000đ /1 học viên.

- Khi đi theo nhóm 2 người, học phí sẽ là: 20.000.000đ/2 suất

Học phí